Wrocław

ul. Grabiszyńska 241A
53-234 Wrocław

ul. Kosynierów 5
65-310 Zielona Góra

tel.: +48 71 311 12 22
fax: +48 71 311 13 09

Alior Bank S.A. 89 2490 0005 0000 4530 9692 6894

tel: +48 68 323 07 21
fax: +48 68 323 07 81

Nasze dane rejestrowe:

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS.

KRS: 0000284321
NIP: PL9291779925
Regon: 080189587

Kapitał zakładowy 50.000 PLN

Spółka wpisana jest również na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 417.

Ubezpieczenie:

PZU S.A. Warszawa Oddział Szczecin Inspektorat Zielona Góra

Obowiązkowe w zakresie usług księgowych – polisa roczna 15 000 EUR

Obowiązkowe w zakresie doradztwa podatkowego – polisa roczna 100 000 PLN

Dobrowolne komercyjne w zakresie prowadzonej działalności – polisa roczna 2 000 000 PLN