Wsparcie prawne dla Twojej firmy

Doradztwo gospodarcze

Co możemy zrobić dla Twojej
Firmy?

Jako specjalizowani doradcy dla przedsiębiorstw, sporządzamy ekspertyzy i opinie, szukając najbardziej korzystnych rozwiązań prawnych dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Nasi doradcy prawni obsługują tworzenie spółek oraz innych podmiotów prawnych (projekty umów i statutów, reprezentacja przed sądem rejestrowym). Dla potrzeb Twojego przedsiębiorstwa stworzymy projekty regulaminów wewnątrzkorporacyjnych takie jak regulaminy posiedzeń zarządu, walnego zgromadzenia, rady nadzorczej. Obsługujemy restrukturyzacje i likwidacje, przekształcenia, połączenia i podziały spółek prawa handlowego, a także zmiany w kapitale zakładowym (podniesienie i obniżenie kapitału zakładowego, wnoszenie wkładów niepieniężnych itp.)

Nasi prawnicy zajmują się także regulowaniem stosunków pomiędzy spółką a wspólnikami – najczęściej chodzi o dopłaty, pożyczki od wspólników, kontrolę osobistą i zbycie udziałów i akcji. Specjalizujemy się w prawie rachunkowym w spółkach  – to prowadzenie kapitałów i funduszy rezerwowych, podział dywidendy, rachunkowe aspekty emisji akcji oraz umorzenia akcji lub udziałów. Przygotowujemy projekty, przerowadzamy ich analizę prawną i  doradzamy w zakresie umów. Prowadzimy też negocjacje prawne.

W razie konieczności oferujemy reprezentację procesową, sądową i w postępowaniach administracyjnych a także obsługę prawną windykacji należności. Podejmujemy nadzór nad zarządzaniem nieruchomościami, a także wspomagamy planowanie inwestycji pod kątem prawnym i podatkowym. Prowadzimy dochodzenie odszkodowań i oferujemy doradztwo dla pracodawców w sytuacjach spornych.

Samodzielnie podpisujemy i wysyłamy do urzędów deklaracje oraz zeznania.

Bierzemy odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie  przekazanych nam dokumentów i danych.

Nasza działalnośc doradcza i komercyjna jest objęta nieobowiązkową, dobrowolną polisą roczną w wysokości 2000000 PLN.